articles

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू र अबको बाटो

संघीय शासन प्रणालीको परिचय संघीय शासन प्रणाली त्यस किसिमको शासन प्रणाली हो जहाँ कम्तीमा २ तहको सरकार हुन्छ र संविधानबाट […]

संघीय शासन प्रणाली: अवधारणा र नेपालको अभ्यास

फेड्रालिज्म शब्द फेडसबाट लिइएको हो, जसको अर्थ सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ। जसको उद्देश्य सम्झौताका पक्षको खास र साझा इच्छाहरू प्रवर्धन […]

संघीयताको अभ्यास, समस्या र सम्भावना

नेपालमा संघीयताको औचित्य यसका साथैः संवैधानिक प्रावधान संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यी […]

Scroll to top
error: ©️ यस वेभसाइटमा प्रकाशित सामाग्रीको सर्वाधिकार प्रकाशकमा सुरक्षित छ !!