Loading...

LoksewaDiary, Smart way of learning...

Online Loksewa Preparation with regular updated Exam based Commando Notes, Past & Probable Questions' Solution which completely covers the syllabus.

Top Categories

Explore our Popular Categories

Current Affairs

Current Affairs

1 Courses
GK

GK

1 Courses
Officer2nd

Officer2nd

1 Courses
Officer3rd

Officer3rd

1 Courses
Officer4th

Officer4th

1 Courses

Featured Courses

Explore our Popular Courses.

Exam based Notes.

Start Learning Today

Timely updated Loksewa Exams based Commando Notes, Past & Probable Question Answers which covers whole Syllabus.

Active Students
0 +
Total Courses
0 +
Instructors
0 +
Satisfaction Rate
0 %
your skill

Grow your Knowledge & Confident level.

Take our Commando Notes, Past & Probable Questions' solution, grow your competitive Skill with LoksewaDiary.

  • Online Notes
  • Regular Updates
  • Premium Class
  • Exam Based
eLearning Management System (eLMS)

Loksewa Premium Notes

LoksewaDiary is an eLearning Platform for preparation of Loksewa Exams.

Student Feedbacks

What Students Say about LoksewaDiary

Loksewa Diary Provides Notes, Past & Probable Question Answer which is very useful for the Preparation of Loksewa Exams. 

Sushanta Paudel

Student (Officer Notes)

लोकसेवा डायरीमा रहेका नोटहरु नियमित अपडेट भइरहने गरेका छन्। मैले मेरो लोकसेवा तयारीलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन यसले निकै मद्दत पुगेको छ।

Bibek Bhandari

Student (Nasu Notes)

लोकसेवा डायरीमा खरिदार तहको लागि नोटहरू बन्ने क्रममा नै रहेका पाएँ। यो plateform लोकसेवा तयारीमा एउटा महत्वपूर्ण स्थान हासिल गर्ने विश्वास लिएकी छु। 

Bindu Dhakal

Student (Kharidar Notes)

लोकसेवा डायरीले पूराना र सम्भावित प्रश्हरहरु विशेष रुपमा नोट बनाइ हामीजस्ता विद्यार्थीहरुलाई लोकसेवा तयारीलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको छ।

Devi Gautam

Student (Banking Notes)

Loksewa Diary Provides Notes, Past & Probable Question Answer which is very useful for the Preparation of Loksewa Exams. 

Devi Gautam

Student (Banking Notes)

Loksewa Diary Provides Notes, Past & Probable Question Answer which is very useful for the Preparation of Loksewa Exams. 

Phanindra Gautam

Student (Banking Notes)

Let’s Start With Loksewa Diary.

Latest Articles

Explore our free articles.

  • July 6, 2023
अप्राविधिक (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद सेवा), राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमलिखित...
  • July 6, 2023
अप्राविधिक (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद सेवा), राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम;...
  • July 7, 2023
अप्राविधिक (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद सेवा), राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम...
error: ©️ यस वेभसाइटमा प्रकाशित सामाग्रीको सर्वाधिकार प्रकाशकमा सुरक्षित छ !!